Servicepack 1 dla Safexpert 8.6 już dostępny


31 marca 2021
autor: Mariusz Łukaszyński

Servicepack 1 dla Safexpert 8.6 został opublikowany 31 marca 2021 roku. Oprócz optymalizacji i kilku poprawek wprowadzono w szczególności następujące zmiany:

Zmieniony pakiet danych

Poprawiono strukturę pakietów danych istotnych z punktu widzenia wyszukiwania norm.
Poprzedni pakiet danych „EU Plus” został teraz podzielony na osobne pakiety danych dla każdej dyrektywy. Użytkownikom Safexpert, którzy licencjonowali ten pakiet danych, ułatwi to wyszukiwanie norm.

Nowi klienci lub użytkownicy, którzy obecnie nie posiadają pakietu danych lub posiadają tylko pakiet danych do dyrektywy maszynowej (MD-EU), mogą teraz bardziej elastycznie zadecydować, który dodatkowy pakiet danych wniesie dla nich wartość dodaną.

Nowe nazwy pakietów norm i nowa norma w pakiecie „Bezpieczeństwo Maszyn Plus”

Poprzednie pakiety norm „Standard” i „Standard Plus” będą w przyszłości określane jako „Pakiet Norm Bezpieczeństwo Maszyn” i „Pakiet Norm Bezpieczeństwo Maszyn Plus”.

Jeśli chodzi o zawartość, pakiety norm pozostają bez zmian, z jednym wyjątkiem. Poniższa norma została ostatnio dodana do pakietu norm Bezpieczeństwo Maszyn Plus:
- EN 1837:2020 - "Bezpieczeństwo maszyn - Integralne oświetlenie maszyn" - została dodana do pakietu jako następca.

Możesz dowiedzieć się, jakie normy znajdują się w pakietach norm Safexpert tutaj: klik >>

Użytkownicy nowego Asystenta Zmian Safexpert odnoszą jeszcze większe korzyści! Otrzymasz szczegółowe informacje o tym, które sekcje uległy zmianie w porównaniu do poprzedniej normy EN 1837:1999 + A1:2008. Radzenie sobie ze zmienionymi normami nigdy nie było łatwiejsze!

Jak zawsze, wszystkie inne zmiany znajdziesz w historii wersji: klik >>

« wstecz