O programie » Moduły programu » Asystent Kontroli i Odbioru

Asystent Kontroli i Odbioru


Asystent kontroli i odbioru jest modułem programu Safexpert, który może również działać niezależnie od modułu podstawowego Basic. Asystent ten jest narzędziem, które umożliwia zastąpienie tradycyjnych (drukowanych) list kontrolnych. Elektroniczna wersja list kontrolnych daje wiele możliwości nieosiągalnych w przypadku list tradycyjnych. Ich zaletą jest m.in.:
  • możliwość szybkiego określenia szczegółowości kontroli,
  • wprowadzania informacji o najczęściej popełnianych błędach,
  • załączania dowolnych plików (np. rysunków, zdjęć, protokołów itp.),
  • korzystania z interaktywnych odnośników (cross-references) do innych dokumentów (np. treści norm) zapisanych na komputerze,
  • itd.
Nabywcy używają go do przeprowadzenia odbioru maszyn, w możliwie najbardziej ujednolicony sposób, zanim zostaną one oddane do eksploatacji.
Producenci maszyny lub urządzenia używają Asystenta do:
  • sprawdzenia dostarczonej lub niekompletnej maszyny np. pod kątem spełniania przez nią wymagań dyrektywy maszynowej, aby można ją było zintegrować z ich własną maszyną lub urządzeniem;
  • wykonywania i dokumentowania wymaganych testów w trakcie procesu opracowywania produktu;
  • końcowej kontroli maszyny przed oddaniem maszyny do dostawy.
Wymagania testu są określone w jednolitych listach kontrolnych. Niezależnie od tego użytkownik może tworzyć własne listy kontrolne (np. minimalnych wymagań bezpieczeństwa maszyn (wg 2009/104/WE), wymagań norm i innych dokumentów odniesienia). Możliwe jest nabycie ustandaryzowanych list kontrolnych opracowanych przez ekspertów.« wstecz