Co nowego?

Najczęściej zadawane pytania
Pakiety programowe

 • CE-Przewodnik
 • Ocena ryzyka z listą zagrożeń wg PN-EN ISO 12100:2012
 • Zarządzanie dokumentacją i protokołami
 • Biblioteka opisów zagrożeń i środków zaradczych

 • Funkcjonalności pakietu
  BASIC BS
 • Możliwość pracy w sieci: baza danych instalowana na serwerze sieciowym (MS SQL Server lub Oracle)
 • Funkcjonalności pakietu BASIC
 • Menadżer norm (z miesięcznym pakietem danych MD-EU)
 • Biblioteka piktogramów
 • Szablon instrukcji maszyny