Pakiety danych norm i dyrektyw dla modułu Menadżer Norm


Aby mieć stały dostęp do aktualnych dokumentów i materiałów (dyrektyw, norm, opartych o nie checklist) producent Safexpert oferuje usługę Safexpert Live Server. To internetowa baza danych, która zawiera tytuły i na bieżąco aktualizowane dane bibliograficzne norm i dyrektyw. Dostęp ten realizowany jest przez moduł Menadżera norm i pozostaje aktywny przez miesiąc od daty zakupu licencji na program. W tym czasie użytkownik może zbudować swoją własną bazę dokumentów (firmowe ulubione), które należą do obszaru jego działalności. Wyszukiwanie odbywa się poprzez dobieranie odpowiednich słów kluczowych bądź wybór kategorii z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Stały dostęp do internetowej bazy danych producenta jest możliwy dzięki pakietom danych. W zależności od wybranych opcji rocznego abonamentu użytkownik korzysta z następujących zasobów:

  • MD-EU

    • dane bibliograficzne oraz treść dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
    • dane bibliograficzne norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

  • EU-Plus

    • dane bibliograficzne oraz treści dyrektyw LVD, EMC, ATEX oraz PED
    • dane bibliograficzne norm zharmonizowanych z dyrektywami LVD, EMC, ATEX, PED

Oba pakiety zawierają zbiory Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC).


Cennik pakietów danych

Produkt Cena licencji
(opłata abonamentowa)
MD-EU
(aktualizacja danych dla dyrektywy maszynowej (wg wykazu OJ [CEN, CENELEC])
415 EUR
EU-Plus
(aktualizacja danych dla dyrektyw LVD, EMC, ATEX, PED (wg wykazu OJ [CEN, CENELEC, ETSI])
415 EUR