Cennik


Poniżej prezentujemy cennik oferowanego przez nas oprogramowania, które można nabyć w postaci osobnych modułów bądź bardziej opłacalnych pakietów.

Aby otrzymać indywidualnie skalkulowany cennik prosimy o przejście do działu zapytanie.

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Pakiety

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Safexpert Basic dla Dyrektywy Maszynowej
(zawiera moduły CE Przewodnik MD i Ocena ryzyka)
1295 EUR 800 EUR
Safexpert Basic dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(zawiera moduły CE Przewodnik LVD i Ocena ryzyka)
1560 EUR 1005 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Maszynowej
(zawiera pakiet Basic MD oraz moduły Menadżer Norm, Biblioteka piktogramów
i Szablon instrukcji maszyny)
2580 EUR 1580 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(zawiera pakiet Basic LVD oraz moduły Menadżer Norm i Biblioteka piktogramów)
2840 EUR 1780 EUR


Moduły Safexpert

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Ocena Ryzyka
(z listą zagrożeń wg normy ISO 12100. Dostępny we wszystkich pakietach albo jako samodzielna i niezależna aplikacja)
780 EUR 505 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Maszynowej
(moduł dostępny jedynie w ramach pakietów Basic MD i Compact MD)
520 EUR 300 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(moduł dostępny w ramach pakietów Basic MD, Basic LVD, Compact MD i Compact LVD)
775 EUR 495 EUR
Menadżer Norm
(przy zakupie bez aktualizacji pakietu danych, zawiera 1-miesięczny dostęp do pakietu MD-EU)
1295 EUR 800 EUR
Biblioteka Piktogramów 235 EUR 165 EUR
Szablon instrukcji maszyny
(zgodnej z wymaganiami EN 82079-1:2012)
235 EUR 165 EUR
Asystent instrukcji maszyny 255 EUR 170 EUR
Asystent kontroli i odbioru
725 EUR 450 EUR


Pakiety danych pomocne przy oznakowaniu CE
(do internetowej aktualizacji danych modułu Menadżer Norm)

Produkt Cena licencji
(opłata abonamentowa)
MD-EU
(aktualizacja danych dla dyrektywy maszynowej (wg wykazu OJ [CEN, CENELEC])
415 EUR
EU-Plus
(aktualizacja danych dla dyrektyw LVD, EMC, ATEX, PED (wg wykazu OJ [CEN, CENELEC, ETSI])
415 EUR


Abonamenty aktualizacyjne

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Safexpert Ocena Ryzyka
(roczny abonament aktualizacyjny)
195 EUR 133 EUR
Safexpert Basic dla Dyrektywy Maszynowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
235 EUR 168 EUR
Safexpert Basic dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
275 EUR 185 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Maszynowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
460 EUR 300 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
510 EUR 315 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Maszynowej
(roczny abonament aktualizacyjny modułu)
100 EUR 60 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(roczny abonament aktualizacyjny modułu)
145 EUR 100 EUR
Menadżer Norm
(roczny abonament aktualizacyjny modułu)
235 EUR 168 EUR
Asystent Kontroli i Odbioru
(roczny abonament aktualizacyjny)
135 EUR 87 EUR


Aktualizacje jednorazowe (dla Klientów posiadających starsze wersje)

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Safexpert 8.4 » 8.5
(Ocena Ryzyka, Basic lub Compact)
540 EUR 345 EUR
Safexpert 8.3 » 8.5
(Basic lub Compact)
1080 EUR 695 EUR
Safexpert 8.2 » 8.5
(Compact)
1625 EUR 1030 EUR
Safexpert 8.1 » 8.5
(Compact)
2115 EUR 1335 EUR


Asystent Kontroli i Odbioru - listy kontrolne w języku polskim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
EN ISO 12100:2010 Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
Norma EN ISO 12100:2010; ICS: 13.110 (twórca listy: Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k.)
w przygotowaniu w przygotowaniu
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1; ICS: 13.110; 29.020 (twórca listy: Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k.)
w przygotowaniu w przygotowaniu


Asystent Kontroli i Odbioru - listy kontrolne w języku angielskim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
2006/42/WE dyrektywa maszynowa
Załącznik 1 (twórca listy: IBF)
430 EUR 100 EUR
2014/35/UE dyrektwa niskonapięciowa
(twórca listy: IBF)
195 EUR 41 EUR
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1; ICS: 13.110; 29.020 (twórca listy: Bowitek ApS)
1275 EUR 300 EUR
EN ISO 10218-2:2011 System robotowy i integracja
Norma EN ISO 10218-2:2011 (twórca listy: Bowitek ApS)
1300 EUR 340 EUR
EN ISO 14122 (2016) Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn
Norma EN ISO 14122 (twórca listy: Bowitek ApS)
1300 EUR 340 EUR
EN ISO 4414:2010 Napędy i sterowania pneumatyczne
Norma EN ISO 4414:2010 (twórca listy: Bowitek ApS)
1300 EUR 340 EUR
EN ISO 4413:2010 Napędy i sterowania hydrauliczne
Norma EN ISO 4413:2010 (twórca listy: Bowitek ApS)
1300 EUR 340 EUR
EN 13155 Dźwignice - Zdejmowalne urządzenia chwytające
Norma EN 13155:2003+A2:2009; ICS: 53.020.30 (twórca listy: Bowitek ApS)
1300 EUR 340 EUR

Asystent Kontroli i Odbioru - listy kontrolne w języku niemieckim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
EN ISO 12100:2010 Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
Norma EN ISO 12100:2010; ICS: 13.110 (twórca listy: IBF)
710 EUR 165 EUR
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1; ICS: 13.110; 29.020 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1275 EUR 300 EUR
2014/35/UE dyrektwa niskonapięciowa
(twórca listy: IBF)
195 EUR 41 EUR
2014/68/UE dyrektywa ciśnieniowa
(twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1600 EUR 310 EUR
2006/42/WE dyrektywa maszynowa
Załącznik 1 (twórca listy: IBF)
430 EUR 100 EUR
EN 692:2005+A1:2009 Prasy mechaniczne
Norma EN 692:2005+A1:2009 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1810 EUR 360 EUR
2014/34/UE dyrektywa ATEX
(twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1600 EUR 305 EUR
EN 619:2002+A1:2010 Urządzenia i systemy transportu ciągłego
Norma EN 619; ICS: 53.040.10 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1815 EUR 360 EUR

Szablony projektów

Produkt Cena licencji
pierwszego kolejnych
Szablony projektów dla produktów z normy EN 619
Lista dostępnych szablonów
2615 EUR 1569 EUR