Cennik


Poniżej prezentujemy cennik oferowanego przez nas oprogramowania, które można nabyć w postaci osobnych modułów bądź bardziej opłacalnych pakietów.

Aby otrzymać indywidualnie skalkulowany cennik prosimy o przejście do działu zapytanie.

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Pakiety

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Safexpert Basic dla Dyrektywy Maszynowej
(zawiera moduły CE Przewodnik MD i Ocena ryzyka)
1270 EUR 785 EUR
Safexpert Basic dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(zawiera moduły CE Przewodnik LVD i Ocena ryzyka)
1530 EUR 985 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Maszynowej
(zawiera pakiet Basic MD oraz moduły Menadżer Norm, Biblioteka piktogramów
i Szablon instrukcji maszyny)
2530 EUR 1550 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(zawiera pakiet Basic LVD oraz moduły Menadżer Norm i Biblioteka piktogramów)
2785 EUR 1745 EUR


Moduły Safexpert

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Ocena Ryzyka
(z listą zagrożeń wg normy ISO 12100. Dostępny we wszystkich pakietach albo jako samodzielna i niezależna aplikacja)
765 EUR 495 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Maszynowej
(moduł dostępny jedynie w ramach pakietów Basic MD i Compact MD)
510 EUR 295 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(moduł dostępny w ramach pakietów Basic MD, Basic LVD, Compact MD i Compact LVD)
760 EUR 485 EUR
Menadżer Norm
(przy zakupie bez aktualizacji pakietu danych, zawiera 1-miesięczny dostęp do pakietu MD-EU)
1270 EUR 785 EUR
Biblioteka Piktogramów 230 EUR 160 EUR
Szablon instrukcji maszyny
(zgodnej z wymaganiami EN 82079-1:2012)
230 EUR 160 EUR
Asystent instrukcji maszyny 250 EUR 168 EUR
Asystent kontroli i odbioru
710 EUR 440 EUR


Pakiety danych pomocne przy oznakowaniu CE
(do internetowej aktualizacji danych modułu Menadżer Norm)

Produkt Cena licencji
(opłata abonamentowa)
MD-EU
(aktualizacja danych dla dyrektywy maszynowej (wg wykazu OJ [CEN, CENELEC])
410 EUR
EU-Plus
(aktualizacja danych dla dyrektyw LVD, EMC, ATEX, PED (wg wykazu OJ [CEN, CENELEC, ETSI])
410 EUR


Abonamenty aktualizacyjne

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Safexpert Ocena Ryzyka
(roczny abonament aktualizacyjny)
190 EUR 130 EUR
Safexpert Basic dla Dyrektywy Maszynowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
230 EUR 165 EUR
Safexpert Basic dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
270 EUR 180 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Maszynowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
450 EUR 295 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
500 EUR 310 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Maszynowej
(roczny abonament aktualizacyjny modułu)
97 EUR 60 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(roczny abonament aktualizacyjny modułu)
143 EUR 97 EUR
Menadżer Norm
(roczny abonament aktualizacyjny modułu)
230 EUR 165 EUR
Asystent Kontroli i Odbioru
(roczny abonament aktualizacyjny)
133 EUR 85 EUR


Aktualizacje jednorazowe (dla Klientów posiadających starsze wersje)

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Safexpert 8.4 » 8.5
(Ocena Ryzyka, Basic lub Compact)
530 EUR 340 EUR
Safexpert 8.3 » 8.5
(Basic lub Compact)
1060 EUR 680 EUR
Safexpert 8.2 » 8.5
(Compact)
1590 EUR 1010 EUR
Safexpert 8.1 » 8.5
(Compact)
2075 EUR 1310 EUR


Asystent Kontroli i Odbioru - listy kontrolne w języku polskim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
EN ISO 12100:2010 Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
Norma EN ISO 12100:2010; ICS: 13.110 (twórca listy: Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k.)
w przygotowaniu w przygotowaniu
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1; ICS: 13.110; 29.020 (twórca listy: Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k.)
w przygotowaniu w przygotowaniu


Asystent Kontroli i Odbioru - listy kontrolne w języku angielskim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
2006/42/WE dyrektywa maszynowa
Załącznik 1 (twórca listy: IBF)
420 EUR 97 EUR
2014/35/UE dyrektwa niskonapięciowa
(twórca listy: IBF)
190 EUR 40 EUR
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1; ICS: 13.110; 29.020 (twórca listy: Bowitek ApS)
1250 EUR 295 EUR
EN ISO 10218-2:2011 System robotowy i integracja
Norma EN ISO 10218-2:2011 (twórca listy: Bowitek ApS)
1275 EUR 335 EUR
EN ISO 14122 (2016) Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn
Norma EN ISO 14122 (twórca listy: Bowitek ApS)
1275 EUR 335 EUR
EN ISO 4414:2010 Napędy i sterowania pneumatyczne
Norma EN ISO 4414:2010 (twórca listy: Bowitek ApS)
1275 EUR 335 EUR
EN ISO 4413:2010 Napędy i sterowania hydrauliczne
Norma EN ISO 4413:2010 (twórca listy: Bowitek ApS)
1275 EUR 335 EUR
EN 13155 Dźwignice - Zdejmowalne urządzenia chwytające
Norma EN 13155:2003+A2:2009; ICS: 53.020.30 (twórca listy: Bowitek ApS)
1275 EUR 335 EUR

Asystent Kontroli i Odbioru - listy kontrolne w języku niemieckim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
EN ISO 12100:2010 Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
Norma EN ISO 12100:2010; ICS: 13.110 (twórca listy: IBF)
695 EUR 160 EUR
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1; ICS: 13.110; 29.020 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1250 EUR 295 EUR
2014/35/UE dyrektwa niskonapięciowa
(twórca listy: IBF)
190 EUR 40 EUR
2014/68/UE dyrektywa ciśnieniowa
(twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1570 EUR 305 EUR
2006/42/WE dyrektywa maszynowa
Załącznik 1 (twórca listy: IBF)
420 EUR 97 EUR
EN 692:2005+A1:2009 Prasy mechaniczne
Norma EN 692:2005+A1:2009 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1775 EUR 355 EUR
2014/34/UE dyrektywa ATEX
(twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1570 EUR 300 EUR
EN 619:2002+A1:2010 Urządzenia i systemy transportu ciągłego
Norma EN 619; ICS: 53.040.10 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1780 EUR 355 EUR

Szablony projektów

Produkt Cena licencji
pierwszego kolejnych
Szablony projektów dla produktów z normy EN 619
Lista dostępnych szablonów
2550 EUR 1530 EUR