Cennik


Poniżej prezentujemy cennik oferowanego przez nas oprogramowania, które można nabyć w postaci osobnych modułów bądź bardziej opłacalnych pakietów.

Aby otrzymać indywidualnie skalkulowany cennik prosimy o przejście do działu zapytanie.

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Pakiety

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Safexpert Basic dla Dyrektywy Maszynowej
(zawiera moduły CE Przewodnik MD i Ocena ryzyka)
1245 EUR 770 EUR
Safexpert Basic dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(zawiera moduły CE Przewodnik LVD i Ocena ryzyka)
1500 EUR 965 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Maszynowej
(zawiera pakiet Basic MD oraz moduły Menadżer Norm, Biblioteka piktogramów
i Szablon instrukcji maszyny)
2480 EUR 1520 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(zawiera pakiet Basic LVD oraz moduły Menadżer Norm i Biblioteka piktogramów)
2730 EUR 1710 EUR


Moduły Safexpert

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Ocena Ryzyka
(z listą zagrożeń wg normy ISO 12100. Dostępny we wszystkich pakietach albo jako samodzielna i niezależna aplikacja)
750 EUR 485 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Maszynowej
(moduł dostępny jedynie w ramach pakietów Basic MD i Compact MD)
500 EUR 290 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(moduł dostępny w ramach pakietów Basic MD, Basic LVD, Compact MD i Compact LVD)
745 EUR 475 EUR
Menadżer Norm
(przy zakupie bez aktualizacji pakietu danych, zawiera 1-miesięczny dostęp do pakietu MD-EU)
1245 EUR 770 EUR
Biblioteka Piktogramów 225 EUR 155 EUR
Szablon instrukcji maszyny
(zgodnej z wymaganiami EN 82079-1:2012)
225 EUR 155 EUR
Asystent instrukcji maszyny 245 EUR 165 EUR
Asystent kontroli i odbioru
695 EUR 430 EUR


Pakiety danych pomocne przy oznakowaniu CE
(do internetowej aktualizacji danych modułu Menadżer Norm)

Produkt Cena licencji
(opłata abonamentowa)
MD-EU
(aktualizacja danych dla dyrektywy maszynowej (wg wykazu OJ [CEN, CENELEC])
400 EUR
EU-Plus
(aktualizacja danych dla dyrektyw LVD, EMC, ATEX, PED (wg wykazu OJ [CEN, CENELEC, ETSI])
400 EUR


Abonamenty aktualizacyjne

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Safexpert Ocena Ryzyka
(roczny abonament aktualizacyjny)
185 EUR 125 EUR
Safexpert Basic dla Dyrektywy Maszynowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
225 EUR 160 EUR
Safexpert Basic dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
265 EUR 175 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Maszynowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
440 EUR 290 EUR
Safexpert Compact dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(roczny abonament aktualizacyjny pakietu)
490 EUR 305 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Maszynowej
(roczny abonament aktualizacyjny modułu)
95 EUR 60 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(roczny abonament aktualizacyjny modułu)
140 EUR 95 EUR
Menadżer Norm
(roczny abonament aktualizacyjny modułu)
225 EUR 160 EUR
Asystent Kontroli i Odbioru
(roczny abonament aktualizacyjny)
130 EUR 82 EUR


Aktualizacje jednorazowe (dla Klientów posiadających starsze wersje)

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Safexpert 8.3 » 8.4
(Basic lub Compact)
520 EUR 330 EUR
Safexpert 8.2 » 8.4
(Basic lub Compact)
1040 EUR 655 EUR
Safexpert 8.1 » 8.4
(Compact)
1515 EUR 950 EUR
Safexpert 8.0 » 8.4
(Compact)
1990 EUR 1250 EUR


Asystent Kontroli i Odbioru - listy kontrolne w języku polskim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
EN ISO 12100:2010 Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
Norma EN ISO 12100:2010; ICS: 13.110 (twórca listy: Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k.)
w przygotowaniu w przygotowaniu
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1; ICS: 13.110; 29.020 (twórca listy: Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k.)
w przygotowaniu w przygotowaniu


Asystent Kontroli i Odbioru - listy kontrolne w języku angielskim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
2006/42/WE dyrektywa maszynowa
Załącznik 1 (twórca listy: IBF)
410 EUR 95 EUR
2014/35/UE dyrektwa niskonapięciowa
(twórca listy: IBF)
185 EUR 40 EUR
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1; ICS: 13.110; 29.020 (twórca listy: Bowitek ApS)
1225 EUR 290 EUR
EN ISO 10218-2:2011 System robotowy i integracja
Norma EN ISO 10218-2:2011 (twórca listy: Bowitek ApS)
1250 EUR 330 EUR
EN ISO 14122 (2016) Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn
Norma EN ISO 14122 (twórca listy: Bowitek ApS)
1250 EUR 330 EUR
EN ISO 4414:2010 Napędy i sterowania pneumatyczne
Norma EN ISO 4414:2010 (twórca listy: Bowitek ApS)
1250 EUR 330 EUR
EN ISO 4413:2010 Napędy i sterowania hydrauliczne
Norma EN ISO 4413:2010 (twórca listy: Bowitek ApS)
1250 EUR 330 EUR
EN 13155 Dźwignice - Zdejmowalne urządzenia chwytające
Norma EN 13155:2003+A2:2009; ICS: 53.020.30 (twórca listy: Bowitek ApS)
1250 EUR 330 EUR

Asystent Kontroli i Odbioru - listy kontrolne w języku niemieckim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
EN ISO 12100:2010 Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
Norma EN ISO 12100:2010; ICS: 13.110 (twórca listy: IBF)
680 EUR 155 EUR
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1; ICS: 13.110; 29.020 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1225 EUR 290 EUR
2014/35/UE dyrektwa niskonapięciowa
(twórca listy: IBF)
185 EUR 40 EUR
2014/68/UE dyrektywa ciśnieniowa
(twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1540 EUR 300 EUR
2006/42/WE dyrektywa maszynowa
Załącznik 1 (twórca listy: IBF)
410 EUR 95 EUR
EN 692:2005+A1:2009 Prasy mechaniczne
Norma EN 692:2005+A1:2009 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1740 EUR 350 EUR
2014/34/UE dyrektywa ATEX
(twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1540 EUR 295 EUR
EN 619:2002+A1:2010 Urządzenia i systemy transportu ciągłego
Norma EN 619; ICS: 53.040.10 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1745 EUR 350 EUR

Szablony projektów

Produkt Cena licencji
pierwszego kolejnych
Szablony projektów dla produktów z normy EN 619
Lista dostępnych szablonów
2490 EUR 1500 EUR