Moduły programu Safexpert


Safexpert ma budowę modułową, co oznacza, że możesz nabyć dowolne z poniższych narzędzi, które będzie funkcjonować jako odrębna aplikacja. Dowiedz się więcej na temat tych narzędzi klikając w wybrane pole poniżej.

Zachęcamy też do sprawdzenia korzyści, jakie daje zakup pakietu programowego Safexpert.


cepmd ceplvd or sim mn bp aim ako nm


Moduły Safexpert

Produkt Cena licencji
pierwszej kolejnych
Ocena Ryzyka
(z listą zagrożeń wg normy ISO 12100. Dostępny we wszystkich pakietach albo jako samodzielna i niezależna aplikacja)
780 EUR 505 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Maszynowej
(moduł dostępny w ramach pakietów BASIC, COMPACT i PROFESSIONAL)
520 EUR 300 EUR
CE-Przewodnik dla Dyrektywy Niskonapięciowej
(moduł dostępny w ramach pakietów BASIC, COMPACT i PROFESSIONAL)
520 EUR 300 EUR
Menadżer Norm
(przy zakupie bez aktualizacji pakietu danych, zawiera 1-miesięczny dostęp do pakietu danych MD-EU)
1295 EUR 800 EUR
Biblioteka Piktogramów 235 EUR 165 EUR
Szablon instrukcji maszyny
(zgodnej z wymaganiami EN IEC/IEEE 82079-1:2020)
235 EUR 165 EUR
Asystent instrukcji maszyny 255 EUR 170 EUR
Asystent kontroli i odbioru
725 EUR 450 EUR