Aktualizacja - ServicePack 2 dla Safexpert 9.0


14 czerwca 2023
autor: Mariusz Łukaszyński

W dniu 05.06.2023 r. został wydany ServicePack 2 dla Safexpert 9.0.

Dzięki nowemu ServicePackowi producent wprowadził daleko idące optymalizacje i ulepszenia. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych zmian.

Najważniejsze innowacje:
 • Obsługa okna statusu projektu została jeszcze bardziej uproszczona. Dotyczy to w szczególności opcji nawigacji w obrębie projektu, a także wyboru i filtrowania wyświetlanych elementów. Dla lepszego przeglądu, typy wyświetlanych elementów są teraz również rozpoznawalne na pierwszy rzut oka za pomocą symboli. Zmienił się również sposób, w jaki ważne wydarzenie może zostać oznaczone jako "przeczytane". Poprzednie, zależne od użytkownika pole wyboru "Przeczytane" zostało zastąpione funkcją, za pomocą której użytkownik lub inny użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może teraz ukryć ważne wydarzenie nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich innych użytkowników. W razie potrzeby ukryte ważne zdarzenie można później ponownie wyświetlić w dowolnym momencie. W wynikach niektórych analiz można teraz znaleźć przycisk, za pomocą którego Safexpert może automatycznie wykonać zalecane działania - na przykład przenieść znalezione aktualizacje do projektu.
 • Obsługa CheckManager'a została również jeszcze bardziej uproszczona i dostosowana do ogólnej obsługi Safexpert. Safexpert nie zapisuje już wszystkich zmian automatycznie, ale, podobnie jak w innych częściach programu, tylko po wyraźnym kliknięciu symbolu "Zapisz". Wprowadzono różne mniejsze zmiany, zwłaszcza w widoku szczegółowym. Nie ma tu już zakładek, więc od teraz wszystkie ważne informacje i funkcje są przejrzyście rozmieszczone na jednej stronie.
 • W module Ocena Ryzyka możliwe jest filtrowanie według opcji "Dostępne rozwiązanie zastępujące".
 • Jeśli prawa dostępu zostały zdefiniowane dla projektu, nie jest już konieczne ponowne uwierzytelnianie w celu uzyskania dostępu do projektu. Podczas uzyskiwania dostępu do projektu pytanie o hasło do projektu pojawia się zazwyczaj tylko wtedy, gdy użytkownik nie należy do grupy użytkowników z bezpośrednimi prawami dostępu.
 • W Asystencie Instrukcji Obsługi pojawiły się nowe znaczniki tekstowe.
 • Jeśli status wersji Firmowych Ulubionych nie odpowiada już statusowi na Safexpert Live Server, komunikat nie pojawia się już natychmiast, jak poprzednio, z prośbą o aktualizację Firmowych Ulubionych. Zamiast tego taki komunikat pojawia się dopiero po konfigurowalnej liczbie dni.
 • Safexpert obsługuje teraz Microsoft SQL Server 2022.
 • Zaawansowane funkcje Asystenta Instrukcji Obsługi oraz tworzenie Szablonów Instrukcji Obsługi są teraz opisane bardziej szczegółowo niż wcześniej.

Najważniejsze poprawki i ulepszenia:
 • W statusie projektu wyświetlane jest, czy dostępne są fazy życia lub listy hiperłączy do ich następców. Można je przejąć do projektu.
 • Podczas zmiany rozwiązania przejętego z Biblioteki Rozwiązań pojawia się okno dialogowe, czy połączenie z Biblioteką Rozwiązań powinno zostać rozłączone.
 • Korekta błędów graficznych w module Ocena Ryzyka.
 • Korekta błędów wyświetlania w CE-Przewodniku.
 • Optymalizacja funkcji Check Out projektów.
 • Możliwy jest transfer danych użytkownika z "Active Directory".
 • Aktualizacja poprzez plik SDR jest możliwa.

Więcej informacji:
Historia wersji >>

« wstecz