Safexpert

Safexpert Compact
(wersja demonstracyjna)
Safexpert - moduł Ocena Ryzyka
(wersja demonstracyjna)
Safexpert - moduł NormAnalyzer
(wersja demonstracyjna)
Instrukcja instalacji MS SQL Server
instrukcja instalacji sieciowej bazy danych dla Safexpert (wersja angielska)

Materiały informacyjne i prospekty

Cennik Safexpert
(cennik pakietów, modułów i innych składników Safexpert)
Rozwiązanie programowe dla oznakowania CE
(informator dotyczący modułów programu Safexpert)
Czy na pewno wiesz co podpisujesz? Deklaracja zgodności
(broszura informacyjna o zastosowaniu Safexpert)
Menadżer norm
nowoczesne zarządzanie normami i przepisami UE w systemie Safexpert
Asystent kontroli i odbioru
prezentacja modułu Safexpert usprawniający odbiór maszyny
Broszura dotycząca dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
(broszura informacyjna dotycząca Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE)

Dokumenty

Umowa serwisowa Safexpert
Zasady subskrypcji rocznych abonamentów aktualizacyjnych
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
treść dyrektywy w języku polskim
Przewodnik do dyrektywy maszynowej
interpretacje Komisji Europejskiej, stan na czerwiec 2010