Informacje ogólne o Safexpert


Safexpert to uznane i polecane oprogramowanie prowadzące krok po kroku do oznakowania CE maszyn i urządzeń. W szczególności:
 • stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające tworzenie i zarządzanie dokumentacją maszyn i urządzeń, wymaganą przez dyrektywę maszynową,
 • ułatwia proces analizy zagrożeń i oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100:2012,
 • na bieżąco dostarcza aktualnych informacji o normach i obowiązujących przepisach UE,
 • dzięki hiperłączom zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do niezbędnych w danym momencie fragmentów odpowiednich dokumentów odniesienia (norm, dyrektyw i/lub samodzielnie zdefiniowanych dokumentów),
 • zawiera szablon instrukcji obsługi maszyny zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej oraz normy EN IEC/IEEE 82079-1 (szablon w formacie MS Word),
 • przyspiesza przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń na podstawie zdefiniowanych list kontrolnych (checklist).
Program zbudowany jest z modułów, które mogą działać niezależnie od siebie, dzięki czemu Klient nie musi nabywać nieptorzebnych mu funkcjonalności. Więcej o modułach Safexpert czytaj tutaj. Aby obniżyć koszty Safexpert oferowany jest również w atrakcyjnych pakietach.

Prócz tego Klient może być stale informowany o zmianach w systemie, jak również o zmianach w obowiązującym prawie unijnym i standardach (normach). Program dostępny jest w jednej z trzech wersji językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej (zobacz informacje na temat polonizacji programu).


Safexpert to system zawsze aktualny


Safexpert jest stale aktualizowany i rozwijany od 1994 roku. Setki opinii i sugestii naszych Klientów oraz doświadczenia wielu ekspertów doprowadziły do powstania obecnej wersji systemu. Posiada on nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika, a jego innowacyjne funkcje ułatwiają i przyspieszają proces inżynieryjny:
 • Automatyczne sprawdzenie, które z rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo w realizowanych projektach zostały spełnione zgodnie ze zmianami w normach.
 • Przyjęcie najlepszych rozwiązań z poprzednich projektów dzięki kontroli aktualności norm
 • Modułowa ocena ryzyka w projektach urządzeń
 • Nowa koncepcja wyboru rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo zgodnie z normami typu C znacznie obniża koszty oceny ryzyka.

Bezpieczeństwo danych


Z programem Safexpert dane pozostają poufne! Istotnym jest aby dane związane z realizowanymi projektami były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, dlatego system gromadzi je w wewnętrznym środowisku IT, a nie w Internecie. Safexpert działa zatem w trybie klient-serwer, a użytkownik może wybrać jeden z rodzajów baz danych:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Oracle (opcjonalnie)
Dowiedz się w swoim dziale informatycznym, który z powyższych systemów może działać w Twojej organizacji.