Praca w sieci


Safexpert daje możliwość współpracy nad projektami całym zespołom. Podstawowym elementem systemu jest centralna baza danych, którą można zainstalować na serwerze sieciowym (systemy Microsoft SQL Server lub Oracle) i łączyć się z nią za pośrednictwem dowolnej liczby komputerów z zainstalowanym programem Safexpert.

Wykupiona przez Klienta liczba licencji nie dotyczy ilości zainstalowanych kopii programu Safexpert, lecz jednoczesnego dostępu do bazy danych. Innymi słowy: jedna licencja uprawnia do łączenia się z bazą danych z różnych komputerów, ale baza dopuszcza wyłącznie jedno połączenie na raz. Dwie licencje umożliwiają połączenie dwóch użytkowników w tym samym czasie itd.