Prezentacje instruktażowe


Polskojęzyczne prezentacje funkcji programu Safexpert w przygotowaniu.


Prezentacje obcojęzyczne


Informacje o programie Safexpert i jego modułach:Informacje o module Ocena Ryzyka:Informacje o module Menadżer Norm:Informacje nt zarządzania wiedzą (zw. z bezpieczeństwem maszyn i CE):Informacje o projektach szablonowych oceny ryzyka i oznakowania CE: