Pakiety danych norm i dyrektyw dla modułu Menadżer Norm


Aby mieć stały dostęp do aktualnych dokumentów i materiałów (dyrektyw, norm, opartych o nie checklist) producent Safexpert oferuje usługę Safexpert Live Server. To internetowa baza danych, która zawiera tytuły i na bieżąco aktualizowane dane bibliograficzne norm i dyrektyw. Dostęp ten realizowany jest przez moduł Menadżera norm i pozostaje aktywny przez miesiąc od daty zakupu licencji na program. W tym czasie użytkownik może zbudować swoją własną bazę dokumentów (firmowe ulubione), które należą do obszaru jego działalności. Wyszukiwanie odbywa się poprzez dobieranie odpowiednich słów kluczowych bądź wybór kategorii z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Stały dostęp do internetowej bazy danych producenta jest możliwy dzięki pakietom danych. W zależności od wybranych opcji rocznego abonamentu użytkownik korzysta z następujących zasobów:

  • Pakiet danych dyrektywa maszynowa (MD-EU)

    • dane bibliograficzne oraz treść dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
    • dane bibliograficzne norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

  • ZBIÓR pakietów danych (MD-, LVD-, EMC-, PED-, ATEX-, RoHS-EU, ON/OEVE

    • dane bibliograficzne oraz treści dyrektyw MD, LVD, EMC, PED, ATEX, RoHS
    • dane bibliograficzne norm zharmonizowanych z dyrektywami MD, LVD, EMC, PED, ATEX, RoHS

Oba pakiety zawierają zbiory Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC).