Pakiety danych norm i dyrektyw dla modułu Menadżer Norm


Aby mieć stały dostęp do aktualnych dokumentów i materiałów (dyrektyw, norm, opartych o nie checklist) producent Safexpert oferuje usługę Safexpert Live Server. To internetowa baza danych, która zawiera tytuły i na bieżąco aktualizowane dane bibliograficzne norm i dyrektyw. Dostęp ten realizowany jest przez moduł Menadżera norm i pozostaje aktywny przez miesiąc od daty zakupu licencji na program. W tym czasie użytkownik może zbudować swoją własną bazę dokumentów (firmowe ulubione), które należą do obszaru jego działalności. Wyszukiwanie odbywa się poprzez dobieranie odpowiednich słów kluczowych bądź wybór kategorii z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Stały dostęp do internetowej bazy danych producenta jest możliwy dzięki pakietom danych. W zależności od wybranych opcji rocznego abonamentu użytkownik korzysta z następujących zasobów:

  • Pakiet danych dyrektywa maszynowa (MD-EU)

    • dane bibliograficzne oraz treść dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
    • dane bibliograficzne norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

  • ZBIÓR pakietów danych (MD-, LVD-, EMC-, PED-, ATEX-, RoHS-EU, ON/OEVE

    • dane bibliograficzne oraz treści dyrektyw MD, LVD, EMC, PED, ATEX, RoHS
    • dane bibliograficzne norm zharmonizowanych z dyrektywami MD, LVD, EMC, PED, ATEX, RoHS

Oba pakiety zawierają zbiory Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC).


Cennik pakietów danych

Produkt Cena licencji
(opłata abonamentowa)
Pakiet danych dyrektywa maszynowa (MD-EU)
(Zawiera na bieżąco aktualizowane informacje nt. dyrektyw i norm, opublikowanych przez Komisję Europejską (w Dzienniku Urzędowym UE) oraz CEN i CENELEC w odn. do dyrektywy maszynowej. W takiej samej cenie dostępne są również pojedyncze pakiety danych dla dyrektyw LVD, EMC, PED, ATEX, ROHS.)
425 EUR
ZBIÓR pakietów danych EU (MD, LVD, EMC, PED, ATEX, ROHS).
(Zawiera na bieżąco aktualizowane informacje nt. dyrektyw i norm, opublikowanych przez Komisję Europejską (w Dzienniku Urzędowym UE) oraz CEN i CENELEC w odn. do dyrektyw MD, LVD, EMC, PED, ATEX, ROHS.)
1020 EUR