Listy kontrolne dla modułu Asystent Kontroli i Odbioru


Listy kontrolne są niezbędne aby przeprowadzać możliwie ujednolicone i kompletne kontrole i odbiory za pomocą modułu Asystent Kontroli i Odbioru. Tworzyć listy możesz samodzielnie. Możesz też skorzystać z naszej oferty ustandaryzwanych list kontrolnych opracowanych przy udziale polskich i zagranicznych ekspertów.

Skontaktuj się z nami, jeśli nie znalazłeś listy kontrolnej, której potrzebujesz!
Obecnie dostępne są następujące listy (więcej informacji na temat listy po kliknięciu w jej nazwę):


Listy w języku polskim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
2006/42/WE dyrektywa maszynowa
Załącznik 1 (twórca listy: Cert Partner)
bezpłatnie z modułem AKiO bezpłatnie z modułem AKiO
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1 13.110; 29.020 (twórca listy: Cert Partner)
w przygotowaniu w przygotowaniu

Listy w języku angielskim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
2014/35/UE dyrektwa niskonapięciowa
(twórca listy: IBF)
200 EUR 42 EUR
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1 13.110; 29.020 (twórca listy: Bowitek ApS)
1315 EUR 310 EUR
2006/42/WE dyrektywa maszynowa
Załącznik 1 (twórca listy: IBF)
445 EUR 103 EUR
EN ISO 10218-2:2011 System robotowy i integracja
Norma EN ISO 10218-2:2011 (twórca listy: Bowitek ApS)
1340 EUR 350 EUR
EN ISO 14122 (2016) Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn
Norma EN ISO 14122 (twórca listy: Bowitek ApS)
1340 EUR 350 EUR
EN ISO 4414:2010 Napędy i sterowania pneumatyczne
Norma EN ISO 4414:2010 (twórca listy: Bowitek ApS)
1340 EUR 350 EUR
EN ISO 4413:2010 Napędy i sterowania hydrauliczne
Norma EN ISO 4413:2010 (twórca listy: Bowitek ApS)
1340 EUR 350 EUR
EN 13155 Dźwignice - Zdejmowalne urządzenia chwytające
Norma EN 13155:2003+A2:2009; 53.020.30 (twórca listy: Bowitek ApS)
1340 EUR 350 EUR

Listy w języku niemieckim

Produkt Cena licencji
pierwsza kolejne
EN ISO 12100, załącznik B
Norma EN ISO 12100:2010; 13.110 (twórca listy: IBF)
730 EUR 170 EUR
EN 60204-1:2006+A1:2009 Wyposażenie elektryczne maszyn
Norma EN 60204-1 13.110; 29.020 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1315 EUR 310 EUR
2014/35/UE dyrektwa niskonapięciowa
(twórca listy: IBF)
200 EUR 42 EUR
2014/68/UE dyrektywa ciśnieniowa
(twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1650 EUR 320 EUR
2006/42/WE dyrektywa maszynowa
Załącznik 1 (twórca listy: IBF)
445 EUR 103 EUR
EN 692:2005+A1:2009 Prasy mechaniczne
Norma EN 692:2005+A1:2009 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1810 EUR 360 EUR
2014/34/UE dyrektywa ATEX
(twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1650 EUR 315 EUR
EN 619:2002+A1:2010 Urządzenia i systemy transportu ciągłego
Norma EN 619; 53.040.10 (twórca listy: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH)
1870 EUR 370 EUR