FAQ - najczęściej zadawane pytania


Czym jest oprogramowanie Safexpert?

Safexpert to uznany i polecany system prowadzący krok po kroku do oznakowania CE maszyn i urządzeń. Zbudowany jest z modułów, które mogą działać niezależnie od siebie, dzięki czemu Klient nie musi nabywać niepotrzebnych mu funkcji programu. Wśród tych modułów znajdują się:
 • CE-Przewodnik, w tym narzędzie od przeprowadzenia oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100:2012
 • Internetowa baza danych norm
 • Asystent Kontroli i Odbioru
Prócz tego Klient może być stale informowany o zmianach w systemie, jak również o zmianach w obowiązujęcym prawie unijnym i standardach (normach). Program sprzedawany jest w jednej z trzech wersji językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

Jakie praktyczne narzędzia oferuje program Safexpert?

Program Safexpert posiada budowę modułową. Umożliwia to użytkownikowi wybór najbardziej przydatnych dla niego funkcji programu. W skład oprogramowania wchodzą m.in.:

Komu może się przydać?

W jakim języku program Safexpert komunikuje się z użytkownikiem?

Safexpert pracuje w jednym z trzech języków operacyjnych: angielskim, francuskim i niemieckim. Ustawienia dokonać można w panelu administracyjnym programu. Niezależnie od tego jeden z tych języków należy również wybrać każdorazowo podczas tworzenia nowego projektu (może być inny niż operacyjny). Raz ustawiony język projektu nie może zostać zmieniony.

Jakie formaty plików pozwala zapisywać Safexpert?

Safexpert pozwala archiwizować całe projekty jak również biblioteki i listy w zewnętrznym pliku .sedata. Wielkim udogodnieniem jest jednak możliwość wydruku wielu efektów pracy w programie (np. ocena ryzyka, deklaracja zgodności, instrukcja maszyny, raport pokontrolny) do plików formatach: pdf, xls (MS Excel), rtf (np. MS Word), txt (pozbawiony formatowanie plik tekstowy).

Czy program można uruchamiać na wielu komputerach?

Głównym elementem Safexpert jest baza danych. W niej zgromadzone są wszystkie zasoby, z których korzysta program. W zależności od rodzaju wykupionej licencji możesz:
 • zainstalować program w wersji jednostanowiskowej - baza danych instalowana jest lokalnie na jednym komputerze (Safexpert Basic BS),
 • korzystać ze współpracy sieciowej - baza danych instalowana jest na serwerze (MS SQL Server lub Oracle), a na komputerze podłączonym do sieci sam program (Safexpert Basic lub Safexpert Compact)
W tym drugim przypadku programów klienckich korzystających z bazy danych może być więcej niż jeden, tzn. dostęp do bazy danych można realizować z więcej niż jednego komputera. Ograniczeniem jest tutaj liczba wykupionych licencji, która dotyczy liczby równoczesnych połączeń z bazą danych. Posiadając jedną licencję, z bazą danych w danym czasie może być połączony tylko jeden klient.

Czy w programie można importować własne pliki?

Tak. W bardzo wielu punktach projektu (m.in. opis projektu, lista części, ocena ryzyka, kontrole i odbiory, biblioteki) można umieszczać własne pliki poprzez ich osadzenie na stałe w projekcie (dzięki czemu mogą być przenoszone wraz z całym projektem) będą też jedynie podlinkowanie (w folderze na dysku twardym). Program pozwala importować pliki w dowolnym formacie (pliki tekstowe worda, arkusze excel, pdf, pliki graficzne, a także formaty specyficzne innych aplikacji).

W jaki sposób raz utworzone zasoby można wykorzystać w kolejnych projektach?

Safexpert oferuje możliwoć tworzenia bibliotek i list, które mogą być wykorzystywane w projektach. Przykładowo dla oceny ryzyka w Safexpert najbardziej przydatne są biblioteki opisów występujących zagrożeń (descriptions) oraz środków ochronnych (measures). Dzięki raz zdefiniowanym wpisom w bibliotekach oszczędzasz czas, a biblioteki można stale uzupełniać np. bezpośrednio z poziomu oceny ryzyka w otwartym projekcie. Podobną funkcjonalność oferują listy, m.in. listy zagrożeń oraz listy kontrolne (checklisty). Wraz z programem dostarczamy listę zagrożeń wg normy PN-EN ISO 12100:2012 oraz listę kontrolną do przeprowadzania odbiorów maszyn sporządzoną na podstawie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE zał. I (obie w języku polskim). Program pozwala tworzyć własne listy na bazie dowolnych dokumentów.

Jakie są wymagania systemowe programu?

Wymagania minimalne:
 • Procesor Pentium lub Xeon 1,4 GHz
 • Pamięć RAM: 1 GB lub 2 GB (64-bit)
 • 500 MB przestrzeni dyskowej
 • Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 • zainstalowany framework .NET 4.0
Wymagania zalecane:
 • Aktualne procesory Pentium lub Xeon o taktowaniu 2 GHz
 • Pamięć RAM: 2 GB lub 3 GB (64-bit)
 • połączenie z Internetem
 • MS SQL Server 2008 R2 do współpracy sieciowej
 • Microsoft Word od 2003 
Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008.