EN ISO 12100:2010

Produkt: Lista kontrolna do normy EN ISO 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
Język: niemiecki / angielski
Twórca: IBF - Automatisierungs- und Sicherheitstechnik GmbH

Ta lista kontrolna zawiera punkty kontrolne zgodnie z załącznikami B.2 (Przykłady zagrożeń) i B.4 (Przykłady zdarzeń niebezpiecznych). Dla każdego punktu kontrolnego lista zawiera bezpośrednie odnośniki do:

  • sekcji EN ISO 12100
  • załącznika I do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
Kliknięcie w odnośnik powoduje otwarcie normy albo dyrektywy na odpowiednim fragmencie dokumentu (pod warunkiem posiadania wersji PDF).

Jeśli podstawowa norma ulegnie zmianie, Safexpert powiadomi Cię o tym i zaproponuje aktualizację listy kontrolnej.