EN 13155 Dźwignice - Zdejmowalne urządzenia chwytające

Produkt: Lista kontrolna do normy EN 13155:2003+A2:2009 Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Zdejmowalne urządzenia chwytające. Wymagania i metody badań dla urządzeń przeładunkowych, w szczególności urządzeń chwytających, chwytaków próżniowych, magnetycznych, c-haków, zawiesi widłowych, trawersów i kadzi transportowych.
Język: angielski
Twórca: Bowitek Aps.

Ta lista kontrolna służy do kontroli lub odbioru zdejmowalnych urządzeń chwytających zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 13155. Uwzględniono w niej niezbędne punkty kontrolne ze wszystkich sekcji normy. Podczas kontrolowania produktu inspektor dokumentuje dla każdego punktu konroli, czy wymagania zostały spełnione. Wyniki kontroli można udokumentować w postaci tekstowej lub ze zdjęciami.

Lista wyświetla się w lewej kolumnie okna Asystenta Kontroli i Odbioru. Status kontrolowanego punktu listy sygnalizują kolory: zielony (sprawdzone), czerwony (do sprawdzenia) oraz żółty (do uzupełnienia). Punkty można również oznaczyć jako nie istotne ("Not relevant").

Po prawej stronie okna wyświetlane są szczegóły każdego punktu kontrolnego. W niektórych przypadkach pola "Remark" (adnotacje) i "Frequent errors" (częste błędy) zawierają dodatkowe informacje dla kontrolera. Szczególnie przydatne są bezpośrednie odsyłacze do odpowiednich fragmentów normy - kliknięcie w odsyłacz powoduje otwarcie dokumentu we właściwym miejscu (pod warunkiem posiadania go w wersji PDF).

W polu "Comment" (Komentarz) kontroler opisuje ewentualne braki do uzupełnienia. Zaś w skecji "Essential check" (niezbędna kontrola) widnieje informacja o sposobie zbadania określonego punktu kontroli: badanie wizualne, badanie działania, pomiary, przegląd dokumentów.
Kontroler określa następnie termin i godzinę kontroli oraz czy zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Wygodne funkcje filtrujące widok pomagają śledzić wszystkie otwarte punkty kontroli.

Dostępnych jest kilka szablonów wydruku, które można dostosować do własnych potrzeb, np. poprzez dodanie własnego logotypu.

« wstecz