EN ISO 14122 (2016) Stałe środki dostępu do maszyn

Produkt: Lista kontrolna do normy EN ISO 14122-1; -2; -3; -4:2016 Bezpieczeństwo maszyn - Stałe środki dostępu do maszyn:
- Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu
- Część 2: Pomosty robocze i przejścia
- Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady
- Część 4: Drabiny stałe
Język: angielski
Twórca: Bowitek Aps.

Ta lista kontrolna służy do kontroli lub odbioru stałych środków dostępu do maszyn zgodnie ze zharmonizowanymi normami EN ISO 14122-1, 14122-2, 14122-3 und 14122-4. Uwzględniono w niej niezbędne punkty kontrolne ze wszystkich sekcji normy. Podczas kontrolowania produktu inspektor dokumentuje dla każdego punktu konroli, czy wymagania zostały spełnione. Wyniki kontroli można udokumentować w postaci tekstowej lub ze zdjęciami.

Lista wyświetla się w lewej kolumnie okna Asystenta Kontroli i Odbioru. Status kontrolowanego punktu listy sygnalizują kolory: zielony (sprawdzone), czerwony (do sprawdzenia) oraz żółty (do uzupełnienia). Punkty można również oznaczyć jako nie istotne ("Not relevant").

Po prawej stronie okna wyświetlane są szczegóły każdego punktu kontrolnego. W niektórych przypadkach pola "Remark" (adnotacje) i "Frequent errors" (częste błędy) zawierają dodatkowe informacje dla kontrolera. Szczególnie przydatne są bezpośrednie odsyłacze do odpowiednich fragmentów normy - kliknięcie w odsyłacz powoduje otwarcie dokumentu we właściwym miejscu (pod warunkiem posiadania go w wersji PDF).

W polu "Comment" (Komentarz) kontroler opisuje ewentualne braki do uzupełnienia. Zaś w skecji "Essential check" (niezbędna kontrola) widnieje informacja o sposobie zbadania określonego punktu kontroli: badanie wizualne, badanie działania, pomiary, przegląd dokumentów.
Kontroler określa następnie termin i godzinę kontroli oraz czy zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Wygodne funkcje filtrujące widok pomagają śledzić wszystkie otwarte punkty kontroli.

Dostępnych jest kilka szablonów wydruku, które można dostosować do własnych potrzeb, np. poprzez dodanie własnego logotypu.

« wstecz