EN 619:2002+A1:2010 Urządzenia i systemy transportu ciągłego

Produkt: Lista kontrolna do normy EN 619:2002+A1:2010 Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych
Język: niemiecki
Twórca: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Ta lista kontrolna służy do kontroli lub odbioru urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 619:2002+A1:2010. Uwzględniono w niej wymagania i środki wszystkich sekcji normy niezależnie od typu maszyny. Terminy przeprowadzenia kontroli, o których mowa w załączniku H do niniejszej normy, nie są uwzględnione w tej liście kontrolnej. Podczas kontrolowania produktu inspektor dokumentuje dla każdego punktu konroli, czy wymagania zostały spełnione. Wyniki kontroli można udokumentować w postaci tekstowej lub ze zdjęciami.

Lista wyświetla się w lewej kolumnie okna Asystenta Kontroli i Odbioru. Status kontrolowanego punktu listy sygnalizują kolory: zielony (sprawdzone), czerwony (do sprawdzenia) oraz żółty (do uzupełnienia). Punkty można również oznaczyć jako nie istotne ("Not relevant").

Po prawej stronie okna wyświetlane są szczegóły każdego punktu kontrolnego. W niektórych przypadkach pola "Remark" (adnotacje) i "Frequent errors" (częste błędy) zawierają dodatkowe informacje dla kontrolera. Szczególnie przydatne są bezpośrednie odsyłacze do odpowiednich fragmentów normy - kliknięcie w odsyłacz powoduje otwarcie dokumentu we właściwym miejscu (pod warunkiem posiadania go w wersji PDF).

W polu "Comment" (Komentarz) kontroler opisuje ewentualne braki do uzupełnienia. Zaś w skecji "Essential check" (niezbędna kontrola) widnieje informacja o sposobie zbadania określonego punktu kontroli: badanie wizualne, badanie działania, pomiary, przegląd dokumentów.
Kontroler określa następnie termin i godzinę kontroli oraz czy zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Wygodne funkcje filtrujące widok pomagają śledzić wszystkie otwarte punkty kontroli.

Dostępnych jest kilka szablonów wydruku, które można dostosować do własnych potrzeb, np. poprzez dodanie własnego logotypu.

« wstecz