O programie » Moduły programu » Asystent Instrukcji Maszyny

Asystent Instrukcji Maszyny


Moduł ten jest częścią pakietu COMPACT i PROFESSIONALNiezbędnym modułem dodatkowym dla Asystenta jest szablon instrukcji maszyny. Jest to specjalnie przygotowany plik (szablon .dotx), w którym zawarto dedykowane wolne miejsca, które można uzupełniać np. o informacje o produkcie, producencie, zastosowanych normach czy rezultatach oceny ryzyka.

Asystent służy do automatycznego wypełniania szablonu instrukcji maszyny rozwiązaniami opisanymi przez projektanta w trakcie oceny ryzyka. Obsługa polega na zaznaczeniu wybranego rozwiązania i wskazania w asystencie odpowiedniego rozdziału instrukcji, do którego ma zostać wklejony wybrany opis lub piktogram. W każdej chwili asystent może na żądanie wygenerować gotową instrukcję w postaci dokumentu programu MS Word. Gotowy plik może być później edytowany w MS Word, jednak nie jest konieczny już przy tym udział programu Safexpert, ponieważ wszystkie niezbędne informacje zostały już przez niego umieszczone.« wstecz