O programie » Moduły programu » CheckManager

CheckManager (dawny Asystent Kontroli i Odbioru)


CheckManager jest modułem programu Safexpert, który może również działać niezależnie. To narzędzie, które umożliwia zastąpienie tradycyjnych (drukowanych) list kontrolnych. Elektroniczna wersja list kontrolnych daje wiele możliwości nieosiągalnych w przypadku list tradycyjnych. Ich zaletą jest m.in.:
  • możliwość szybkiego określenia szczegółowości kontroli,
  • wprowadzania informacji o najczęściej popełnianych błędach,
  • załączania dowolnych plików (np. rysunków, zdjęć, protokołów itp.),
  • korzystania z interaktywnych odnośników (cross-references) do innych dokumentów (np. treści norm) zapisanych na komputerze,
  • itd.
Użytkownicy używają go do przeprowadzenia odbiorów maszyn (np. na etapie testów FAT/SAT), przed ich oddaniem do eksploatacji.
Producenci maszyny lub urządzenia używają CheckManager'a do:
  • sprawdzenia dostarczonej maszyny lub maszyny nieukończonej np. pod kątem spełniania przez nią wymagań dyrektywy maszynowej, aby można ją było zintegrować z ich własną maszyną lub linią technologiczną;
  • wykonywania i dokumentowania wymaganych testów w trakcie procesu projektowania produktu;
  • końcowej kontroli przed dostawą maszyny.
Wymagania, których spełnienie należy sprawdzić, są określone w jednolitych listach kontrolnych. Niezależnie od tego użytkownik może tworzyć własne listy kontrolne (np. minimalnych wymagań bezpieczeństwa maszyn (wg 2009/104/WE), wymagań norm i innych dokumentów odniesienia). Możliwe jest nabycie ustandaryzowanych list kontrolnych opracowanych przez ekspertów.« wstecz