O programie » Moduły programu » Menadżer Norm

Menadżer Norm (Standards Manager)


Moduł ten jest częścią pakietu COMPACT i PROFESSIONAL


Normy i przepisy w wielu przypadkach znacząco ułatwiają rozwój produktu. Szybki dostęp do aktualnych norm staje się ważnym czynnikiem jakości i konkurencyjności.

Zasadnicze problemy związane z posługiwaniem się normami to przede wszystkim mnogość wydawców (Komisja Europejska, CEN, CENELEC, ISO, PKN, DIN itd.) i różnorodność podejmowanych przez nich obszarów tematycznych, które są na bieżąco opracowywane i modyfikowane. Konieczne zatem jest posiadanie aktualnych treści potrzebnych nam norm lub choćby informacji o tym, że wydawca dokonał modyfikacji. Niezastąpiony jest również elektroniczny dostęp do tych dokumentów oraz możliwość ich przeszukiwania.

Inną niezwykle przydatną funkcjonalnością jest powiadamianie o aktualności zastosowanych standardów podczas otwierania archiwalnych projektów. Dzięki temu użytkownik wie kiedy i jakie zmiany wprowadzono w treści dyrektyw i norm.

Wszystko to zapewnia Menadżer Norm - moduł Safexpert do nowoczesnego zarządzania i analizy norm i przepisów.

Menadżer Norm obsługuje przede wszystkim procesy CE w zakresie:

  • dyrektywy maszynowej (MD),
  • dyrektywy niskonapięciowej (LVD),
  • dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej (EMCD),
  • dyrektywy ATEX,
  • dyrektywy ws. urządzeń ciśnieniowych (PED),
  • dyrektywy ws. ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS).
  • dyrektywy ws. urządzeń radiowych (RED).





Prezentacja modułu





« wstecz